Kniha jázd UniTrack Easy je od 2.1.2013 nahradená systémom UniTrack Fox

 UniTrack EasySystém  UniTrack Easy je plnohodnotná kniha jázd. Programovo vychádza zo systému UniTrack,  umožňuje sledovanie kompletnej prevádzky motorových vozidiel a pracovných strojov. Je určený zákazníkom citlivým na cenu, ktorí požadujú pri generovaní knihy jázd len sledovanie základných veličín a a nechcú platiť zbytočne za funkcie, ktoré nevyužijú.  Do vozidiel je montovaný komunikátor s integrovaným GPS prijímačom, zabudovanou GSM aj GPS anténou od nemeckého výrobcu FALCOM Wireless Communications GmbH.

Systém nie je určený iba veľkým spoločnostiam. Využívajú ho tiež malé a stredné podniky, ktoré vďaka plánovaniu jázd a ich následnej kontrole získajú značnú úsporu a tým aj náskok oproti konkurencii.

Vám sa stačí prihlásiť na náš server www.autoreport.sk  v akomkoľvek bežnom prehliadači prechádzať túto elektronickú knihu jázd, kde sú zaznamenané všetky nižšie uvedené údaje:

  • Čas začiatku a ukončenia jazdy
  • Miesto začatia a ukončenia jazdy
  • Prejdená vzdialenosť
  • Stav tachometra
  • rýchlosť vozidla
  • Rozlíšenie typu jazdy (súkromné x služobné)*
  • Tankovanie**
  • Vyhodnotenie spotreby paliva**
  • Editácia údajov**

*Len vozidlá s namontovaných prepínačom rozlíšenia jázd
**Len pomocou programu UniTrack Client

Užívateľ pomocou programu UniTrack Client môže tieto informácie samozrejme priamo na našom serveri editovať, postupne zobraziť, zlučovať atď. Program umožňuje doplnenie údajov o tankovaní pohonných hmôt ručne, alebo automatický import z elektronického výpisu nákupov PHM na kreditné karty.

Popis služby Autoreport tu.