Autoalarmy CA-1802 Athos a CA-1802WRC Athos.

GSM/GPS autoaparmGSM autoalarm je možné namontovať do vozidiel trojakým spôsobom. Pri verzii CA-1802 Athos je vozidlo ovládané dodanými ovládačmi autoalarmu. Verzia  CA-1802WRC ATHOS  dodávaná bez diaľkových ovládačov je ovládaná pomocou originálnych diaľkových ovládačov od vozidla, alebo ak už vo vozidle je inštalovaný továrenský autoalarm je možné ju zapojiť iba ako GSM pager (odošle poplach vyvolaný továrenským autoalarmom na mobilné telefóny majiteľa vozidla). Najčastejšie príslušenstvo k autoalarmu je CAN prevodník MCB-01 (u nových vozidiel povinné príslušenstvo) a polohový snímač CA-550. 

Autoalarm sa už nevyrába, bol nahradený autoalarmom Jablotron CA-2103.

GSM autoalarm Jablotron

Autoalarm reaguje na otvorenie dverí, zapnutie kľúča zapaľovania, otvorenie kufra alebo kapoty a na zapnutie spotrebiča vo vozidle (pokles napätia). K autoalarmu je možné priradiť aj bezdrôtové detektory, ktoré môžu chrániť vnútorný priestor vo vozidle alebo jeho okolie (garáž, karavan a podobne).

Pre jednoduchší prístup (napríklad do garáže) možno pri týchto detektoroch nastaviť oneskorenie poplachu. Detektor pri vstupe do garáže odosiela signál autoalarmu. Pokiaľ nie je ochrana vozidla korektne vypnutá, autoalarm spustí poplach. Pri poplachu je aktivovaná siréna, sú odosielané poplachové SMS správy a dôjde aj k výstražnému volaniu na prednastavené telefónne čísla. Texty SMS obsahujú podrobnú informáciu o príčine a type poplachu, dátum a čas.

Pre jednoduchú komunikáciu je možné meniť texty, ktoré autoalarm odosiela. Poplachová SMS potom môže mať podobu napr: Nase Octavia hlasi: otvorenie dveri, poplach, cas: 02:27:50, 10.11.2011.

Imobilizačný obvod alarmu možno prerušiť príkazovou SMS a znemožniť tak použitie vozidla, napríklad pri ukradnutí kľúčov. Autoalarm je možné doplniť o Hands-free súpravu HF-03, ktorá umožňuje komunikáciu s posádkou vozidla prostredníctvom GSM siete. Pomocou HF-03 možno volať až na 4 prednastavené telefónne čísla a prijímať hovory z akéhokoľvek telefónneho čísla. Počas poplachu je možné odpočúvať, čo sa vo vozidle deje. Na požiadavku odošle SMS o momentálnom stave vozidla - uzamknutie, stav kľúča zapaľovania a podobne.

Nastaviť možno aj funkciu automatického odoslania polohy vozidla pri poplachu prostredníctvom GSM operátora. Na príkazovú SMS správu môže odoslať polohu vozidla kedykoľvek.

Pomocou rozširujúceho modulu CR-11 možno autoalarm rozšíriť o možnosť otvárania 5.dverí, zapínania smerových svetiel pri poplachu, či zapnutia chladničky vo vozidle pomocou SMS správy.

CA-1802 Athos kontroluje stav akumulátora vozidla a hlási jeho vybitie. Má vlastný záložný zdroj BB-02, ktorý v prípade výpadku hlavného napájania alebo poklesu pod kritickú hodnotu začne zálohovať funkcie GSM autoalarmu (okrem húkania sirény). V prípade pripojenia handsfree HF-03 je zálohovaná aj hlasová komunikácia.

Autoalarm má veľké množstvo voliteľných funkcií, ktoré možno nastavovať pomocou programovacích SMS alebo aj s prístupom cez chránenú webovou stránku www.GSMLink.sk s kódovaným prístupom

Ovládanie autoalarmu mobilným telefónom.Prednosti autoalarmu: