Lo-JackLo-Jack 2011 je verzia známeho vyhľadávacieho systému vylepšená a rozšírená o GSM a GPS modul, ktorý zabezpečuje okamžité odoslanie presnej aktuálnej polohy vozidla už pri vzniku poplachu. Systém už nie je viazaný len na územie Slovenskej a Českej republiky, ale vozidlo je možné lokalizovať všade, kde je dostupná GSM sieť a využívať prednosti pri registrovaní do *Eurowatch.

Keďže vstupom Slovenska do Európskej Únie došlo k otvoreniu hraníc a lokalizácia starších systémov LO-JACK je určená pre Slovenskú a Českú republiku, spoločnosť Secar Košice,s.r.o. umožňuje a odporúča majiteľom vozidiel so staršími systémami Lo Jack využiť cenové zvýhodnenie pri doplnení svojich systémov o GSM a GPS modul čím sa výrazne zvýši úroveň zabezpečenia vozidla a je možné využívať všetky prednosti systému Lo Jack 2011.

Hodnotenie:  yesyesyes

Elektronické kľúčeLo Jack 2011 je satelitno-rádiolokačný zabezpečovací systém snímajúci polohu vozidla. V prípade neoprávnenej manipulácie s vozidlom (štart vozidla, odtiahnutie), systém vyvolá poplach a informácia o narušení vozidla sa dostane na 24-hodinový pult ochrany spoločnosti SECAR. Je to veľmi účinný spôsob zabezpečenia vozidla s ochranou proti rušičkám. 

Systém sa ovláda na základe prítomnosti elektronických kľúčov. Ak je vozidlo v pohybe systém neustále kontroluje prítomnosť elektronického kľúča. Jeho neprítomnosť, alebo slabé batérie  jednotka signalizuje akusticky vodičovi. Za príplatok je možné ovládanie pomocou originálnych diaľkových ovládačov vozidla, alebo autoalarmu.  V tomto prípade je strážená zmena polohy vozidla po zamknutí, respektíve zapnutí alarmu.

 

*EUROWATCH je medzinárodná služba zameraná na boj s kriminalitou páchanou proti motorovým vozidlám a ich nákladom na území Európy. Pomáha vodičom ako aj majiteľom motorových vozidiel riešiť vzniknuté mimoriadne udalosti v zahraničí. EUROWATCH poskytuje možnosť operatívne a kvalitatívne na vysokej úrovni riešiť za Vás problémy s krádežou vozidla resp. nákladu v zahraničí. EUROWATCH umožňuje svojim technologickým riešením okamžité poskytovanie informácií o pohybe odcudzeného vozidla v prípade, že je vybavené systémom GPS a má registrovanú službu EUROWATCH. EUROWATCH združuje v súčasnosti v 34 krajinách vybrané overené súkromné bezpečnostné spoločnosti ako NPS, ktoré v prípade vzniku mimoriadnej udalosti poskytnú zásahovú službu a potrebnú komunikáciu s POLÍCIOU vo svojich krajinách. EUROWATCH služby si môžu predplatiť rôzne firmy, dopravné spoločnosti, predajcovia ako aj výrobcovia motorových vozidiel, poisťovacie spoločnosti, ale aj jednotlivci. EUROWATCH službu je možné požiadať a registrovať priamo u Národného poskytovateľa služieb EUROWATCH Slovakia – SECAR. Cena ročnej registrácie pre osobné vozidlá je 75 EUR a pre nákladné vozidlá 250 EUR.

V súčasnosti EUROWATCH pôsobí v krajinách Európy ako sú: Andorra, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Litva, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Holandsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Severná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia,...

 
 

Užívateľský návod na obsluhu