Athos-Jack autoalarm na najvyššej bezpečnostnej úrovni

Athos-Jack

Athos-Jack je satelitno-rádiolokačný zabezpečovací systém snímajúci polohu vozidla. Využíva sa prepojenie GPS alarmu CA 1803BT Athos s rádiolokačným systémom. V prípade neoprávnenej manipulácie s vozidlom (štart vozidla, odtiahnutie), systém vyvolá poplach a informácia o narušení vozidla sa dostane na 24-hodinový pult ochrany spoločnosti SECAR. Umožňuje napojenie na  pôvodné diaľkové ovládače vozidla, za príplatok je možné ovládať systém aj novo dodanými ovládačmi, aktivovať modul kniha jázd, blokovanie motora...

Hodnotenie:  yesyesyesyes

Veľmi progresívny spôsob zabezpečenia, ktorý využíva rádiolokačný systém a autoalarm ATHOS CA1803 na prenos poplachovej informácie s GPS súradnicami. Na základe získaných informácií po dohode s majiteľom je do uvedeného miesta okamžite vyslané vyhľadávacie motorové vozidlo bezpečnostnej služby a tak isto sa informuje výjazdová hliadka policajného zboru SR. Rádiový systém slúži na dohľadanie vozidla v priestore, ak vozidlo nemá výhľad na oblohu.

Popis

Pri pokuse o krádež vozidla je informácia o jeho narušení ihneď odoslaná na dispečing  a majiteľovi vozidla. Dispečer si overí danú skutočnosť s majiteľom a v prípade "ostrého poplachu" sa prepne rádiolokačný systém do aktívneho režimu. Do miesta narušenia vozidla sa vyšlú vyhľadávacie vozidla bezpečnostnej služby a informuje sa policajný zbor. Pokiaľ je vozidlo vybavené modulom diaľkovej imobilizácie, vo vhodnom okamihu sa zablokuje motor. Pohyb vozidla sa monitoruje jednak prostredníctvom GPS súradníc a zároveň prostredníctvom rádiolokačnej siete, ktorá je v spojení s dispečingom cez internetovú a telefónnu sieť. Po lokalizácií sa vozidlo prenechá príslušnej zložke policajného zboru a upovedomí sa majiteľ.

Tým, že informácia o narušení vozidla je predaná dispečerovi takmer okamžite je páchateľ väčšinou odhalený skôr, ako stihne vozidlo ukradnúť, alebo vyhľadávacie zariadenie demontovať.

Služba "Kniha jázd"

Služby monitoringu a sledovania prevádzky vozidiel pomocou systému ATHOS sú ponúkané firmami 1. REX SERVICES a.s. a JABLOTRON Slovakia, s.r.o. ako vyspelá metóda ochrany vozidiel proti krádeži a na riadenie, sledovanie a kontrolu ich prevádzky.

Na externom serveri sa eviduje kompletný záznam o prevádzke vozidla s presným určením, kedy a kam vozidlo jazdilo, dĺžka jazdy v kilometroch, čas strávený za volantom, priemerná a maximálna rýchlosť, identifikácia vodiča, služobná / súkromná jazda a pod.

Viac informácii sa dozviete v časti Monitorovacie systémy.