Autoreport monitorig mobil

Bezplatná aplikácia pre mobilné zariadenia so systémom Android je určená pre používateľov webového portálu www.autoreport.sk na OnLine sledovanie polôh a pohybu vozidiel. Prihlasovacie údaje sú zhodné s webovou službou AutoReport. Podmienkou je samozrejme pripojenie Android zariadenia do internetu.

UniTrack Mobil je možné nainštalovať nasledovne:

Stiahnite si inštaláciu UniTrack Mobil. Prehrajte si inštalačný program do Vášho Android zariadenia a jeho spustením nainštalujte mobilnú aplikáciu.

Pripojte Vaše Android zariadenie do internetu, spustite akýkoľvek webový prehliadač a otvorte stránku ../na-stiahnutie/category/8-software. Kliknite na Unitrack Mobil inštalácia mobilnej aplikácie sa automaticky odštartuje.

V zariadení musí byť pred inštaláciou v nastaveniach dočasne povolená voľba "Neznáme zdroje" [Nastavenia-Zabezpečenie-Neznáme zdroje áno]

Základné funkcie aplikácie UniTrack Mobil:

 • Po spustení aplikácie je potrebné zadať prihlasovacie údaje (zhodné s web službou AutoReport)
 • Po prihlásení sa zobrazí zoznam vozidiel na ktoré má používateľ oprávnenie
 • Automaticky sa načítajú posledné známe polohy a stavy vozidiel s príslušným dátumom a časom
 • V ľavej hornej časti je možné zadať filter nad EČ, kódom alebo typom vozidla
 • V pravej hornej časti je tlačítko na manuálne obnovenie polôh a stavov vozidiel
 • Pomocou tlačítka „Možnosti“ sa nastavuje triedenie zoznamu vozidiel, manuálne obnovenie údajov alebo čas automatického obnovovania
 • Kliknutím na jedno vozidlo v zozname sa zaktualizujú len jeho údaje
 • Dlhým dotykom (pridržaním) konkrétneho vozidla sa vyvolá menu na zobrazenie polohy na mape alebo zobrazenie detailných textových informácií o polohe a stave vozidla
 • Mapu je možné otvoriť aj kliknutím na ikonku zemegule pri konkrétnom vozidle
 • Po otvorení mapy sa ikonkou znázorní poloha vozidla na digitálnych Google mapách
 • Pomocou tlačítka „Možnosti“ sa prepína mapa na satelitné zobrazenie

gps_unitrack_mobil_1gps_unitrack_mobil_2.jpggps_unitrack_mobil_3.jpg