Vyhľadávanie odcudzených vozidiel

Zabezpečenie vozidiel

Vyhľadávacie systémy umožňujú dohľadať "stratený - ukradnutý" objekt. Pričom pri vyhľadávaní je dôležité mať informáciu o tom kde sa objekt (vozidlo) nachádza, prípadne či  je v pohybe. Na zistenie týchto informácií je potrebné aby hľadané vozidlo malo nainštalovaný vyhľadávací systém so Satelitnou GPS technológiou, rádiolokačnou technológiou alebo ich kombináciou. Obe tieto technológie prostredníctvom GSM,  prípadne rádio siete zabezpečia prenos informácie z hľadaného vozidla na určené miesto.
Určeným miestom môže byť samotný majiteľ vozidla, alebo bezpečnostná firma, ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Spoločnosť SECAR ponúka svojim klientom služby oboch technológií s aktívnym alebo pasívnym vyhľadaním. 

Aktívne vyhľadanie - má vyhľadávací systém , ktorý v prípade ukradnutia vozidla automaticky zabezpečí poslanie alarmovej informácie na Dispečing SECARu. Pasívne vyhľadanie ukradnutého vozidla je spojené s okamžitým nahlásením majiteľa vozidla o krádeži na dispečing SECARu nakoľko zariadenie vo vozidle nemá aktivátor , ktorý rozozná krádež vozidla.
Zariadenia, ktoré sú určené na dohľadanie ukradnutého vozidla majú v sebe bezpečnostné prvky , ktoré chránia nielen samotné vozidlo, ale aj samých seba pred deštrukciou, alebo nežiadúcim odpojením od napájania od autobatérie.

Ako dohľadať ukradnuté auto ?     Čo ak je už v zahraničí ?

Po prijatí alarmového signálu z vozidla prípadne, nahlásení od majiteľa vozidla sú do miesta určujúceho polohu hľadaného vozidla vyslané vyhľadávacie motorizované hliadky SECARu a v prípade, že je vozidlo v pohybe a umožňujú to poveternostné podmienky, je k dispozícií aj vyhľadávacie lietadlo SECAR. Ukradnuté vozidlo je dohľadané a je určené miesto jeho presného výskytu. Následne zaistenie vozidla prípadne páchateľov je ponechané štátnym bezpečnostným zložkám.
V prípade, že dôjde ku krádeži vozidla v zahraničí, spoločnosť SECAR je členom nadnárodnej bezpečnostnej organizácie Eurowatch, ktorá zabezpečí vyhľadanie  ukradnutého vozidla mimo územia registrácie vozidla a to až  v 36 krajinách Európy.

 

Princíp činnosti vyhľadávacích systémov GP Jack

 

Rady, o ktorých by ste pri výbere vyhľadávacie systému mali vedieť.

  • vyhľadávací systém musí mať záložnú batériu, ktorá dokáže napájať systém aspoň 48 hodín
  • vyhľadávací systém má najvyššiu prioritu utajenia (nehovorte o ňom s okolím)
  • namontovanie GPS/GSM zariadenia do vozidla bez aktivátora (modul zabezpečujúci okamžité spustenie poplachu pri krádeži) výrazne znižuje účinnosť vyhľadania vozidla
  • pravidelné kontroly systému výrazne zvyšujú účinnosť pri krádeži (kontrola po návšteve servisov)
  • každý zabezpečovací systém pri vypnutí kľúča zapaľovania, zostáva zapnutý t.z. má prúdový odber, ktorý pri dlhšom odstavení vozidla (3 - 6 týždne) môže spôsobiť vybitie autobatérie. Preto pri dlhodobom odstavení napojte vozidlo na konzervačný zdroj DEDO  (špeciálna autonabíjačka, ktorá umožňuje trvalé pripojenie autobaterie vozidla bez jej demontáže). Najčastejšie sa konzervačný zdroj pripája cez zásuvku zapaľovača.