Spínače, snímače rýchlosti, moduly,...

Príslušenstvo k tempomatom AA170, AA177,AA142, AA143

Tempomaty potrebujú k správnej činnost vhodné signály z vozidla. Jedná sa hlavne o signál o rýchlosti vozidla, polohe spojkového pedálu, zaradenom neutrále, stlačenej brzde a otáčkach motora. V špeciálnych prípadoch sú nutné aj prispôsobovacie moduly na signály z plynového pedálu. Ak hore uvedené signály vo vozidle nie sú, alebo sú v nevyhovujúcom formáte je ich potrebné získať, alebo upraviť pomocou rôznych spínačov a modulov.

AA 170 - Magnetický spínač spojkového pedálu.

AA 177 - Prídavný spínač spojkového pedála. Je možné ho použiť aj na sledovanie zatlačenia iných pedálov, resp. otvorenie dverí a pod.

AA 142 - Prídavný magnetický snímač rýchlosti s 2 magnetmi.

AA 143 - Prídavný magnetický snímač rýchlosti s 3 magnetmi