UniTrack Fox

UniTrack Fox

GPS monitorovací systém Unitrack Fox

UniTrack Fox je komplexný systém na sledovanie prevádzky motorových vozidiel a pracovných strojov. Umožňuje aj dodávku vlastného dispečerského pultu. Generovanú Knihu jázd akceptuje Daňový úrad SR. Od 2.1.2013 úplne nahrádza systém UniTrack Easy.

 

Systém využíva možnosť zisťovania polohy motorového vozidla pomocou satelitov. Jeho prioritou nie je zabezpečenie vozidla, ale pre užívateľa umožňuje získať prehľad o aktuálnej polohe a pohybe vozidla. Tento produkt je vhodný pre klientov, ktorí chcú mať kontrolovaný vozový park. Účinná kontrola umožňuje výrazné zníženie nákladov v priemere cca 20-40% (klesá počet neproduktívnych jázd, spotreba PHM, vyplácanie odmien za nadčasy,...). Dosahuje sa vyššia forma riadenia a využitia vozového parku. Ak má klient viac vozidiel (rentabilné je asi od 10), môže si zriadiť aj vlastné dispečerské pracovisko s programom UniTrack.

 

Autoreport OffLine


Mobilná jednotka vo vozidle je vybavená záznamníkovou FLASH pamäťou, do ktorej sa zapisuje trasa počas jazdy vozidla v 15 sekundových intervaloch. Každý deň po polnoci sa vykoná prenos zaznamenaných údajov na centrálny server, ktorý spracuje najazdené trasy vozidla (vyradí neplatné alebo nepresné polohy) a vyhodnotí súradnice (k počiatočným a koncovým bodom jázd dosadí z mapových databáz názvy štátov, miest, obcí alebo ulíc). Následne sa automaticky vygeneruje pre vozidlo elektronická kniha jázd.

Hlavné funkcie služby AutoReport OffLine:
 • Zobrazenie resp. stiahnutie mesačnej elektronickej knihy jázd vozidla v PDF alebo CSV formáte
 • Interaktívne prezeranie a vyhľadanie jázd v textovej forme
 • Otvorenie zvolenej jazdy a detailné zobrazenie priebehu podľa jednotlivých bodov jazdy
 • Grafické zobrazovanie na detailných mapách Slovenska a celej Európy až na úroveň ulíc:
 • vybratej jednej polohy
 • zvolenej jazdy s vyznačením začiatku a konca jazdy
 • celého dňa s vyznačením prestávok medzi jazdami

Pre dodatočnú editáciu elektronických kníh jázd, dopĺňanie tankovaní PHM, vytváranie mesačných uzávierok, tlač rôznych prehľadov a zostáv ponúkame zákazníkom doplnkový program Unitrack Klient.

AutoReport

Autoreport OnLine

Mobilné jednotky vo vozidlách sú nakonfigurované tak, že počas jazdy posielajú na centrálny server v minútových intervaloch údaje z GPS prijímača. Okrem toho sú na server zasielané rôzne textové informácie (napr. motor zapnutý / vypnutý, stav prepínača služobných / súkromných jázd) alebo alarmové a varovné hlásenia. Prijaté údaje sa vyhodnocujú a ukladajú do databázy, užívateľ k nim môže pristupovať pomocou služby AutoReport OnLine:

 • Zobrazenie aktuálneho stavu a polohy zvoleného vozidla v textovej forme
 • Vyhľadávanie a listovanie v histórii prijatých polôh a správ
 • Grafické zobrazovanie na detailných mapách Slovenska a celej Európy až na úroveň ulíc:
  • aktuálnej alebo vyhľadanej polohy v zaznamenanej histórii
  • zvolenej jazdy s vyznačením začiatku a konca jazdy
  • celého dňa s vyznačením prestávok medzi jazdami
 • Sumárny prehľad aktuálnych alebo historických stavov a polôh všetkých vozidiel s prehľadným grafickým zobrazením na mape
 • Možnosť automatického periodického obnovovania prijatých informácií a mapy, čo umožňuje sledovanie pohybu vozidiel v reálnom čase

 Autoreport Komplet


Internetová WEB služba AutoReport Komplet zahŕňa kombináciu služieb AutoReport OffLine a aj AutoReport OnLine. Na prenos informácií sa využíva GPRS, SMS, CSD komunikačný kanál GSM siete.

Všetky údaje sú klientovi dostupné na www.autoreport.sk po zadaní správneho prihlasovacieho mena a hesla. Na vyskúšanie služby je možné sa prihlásiť pomocou mena: demo a hesla: demo.

Popis služby Autoreport tu.

Vstup do kniky jázd služba AutoReport

Technické parametre


GSM/GPRS core Quad band module
850/900/1800/1900 MHz
GPRS class 10, class B
TCP/IP (accessible via PFAL commands)
GPS core 50 channel u-blox 5 engine
A-GPS online/offline support
Protocols: NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, WGS-84
Accuracy:
- Position: 2.5 m
- SBAS: 2 m
Acquisition:
- TTFF: 29 s average
Sensitivity:
- Cold Starts: -148 dBm
- Tracking: -162 dBm
Limits:
- Velocity: 500 m/s (972 knots)
- Altitude: 50.000 m
- Update rate: 1 Hz
Processor core ARM7/TDMI
8 MB Flash / 2 MB RAM
Electrical characteristics Power: +10,8 V to +32 V DC
Backup battery*
Physical characteristics Dimensions (LxWxH): 100 x 65 x 24 mm
Weight: approx. 105 g
Temperature range** Storage: -40 °C to +90 °C
Operating: -40 ° to +85 °C
GSM: -40 °C to +85 °C
Battery option: -20 °C to +60 °C
Charging: 0 ° to +45 °C
Motion sensor 3-axis motion sensor
Interfaces 4 IOs
- 3 configurable digital/analoge inputs with open collector output (100 mA) / (2 are used for CAN feature)
- 1 digital output (IGN)
RS232 (RX, TX V24 level)
SIM card reader for 1,8/3 V SIM cards
CAN/FMS*
3 programmbale LEDs
Bluetooth*
Audio interface* (Speaker, Microphone)
Antennas internal antennas for GSM, GPS, Bluetooth*


*   Optional available
** The GSM/GPRS module is fully functional (-20 °C to + 55 °C meets the 3GPP specifications).

Doplnkové informácie

Copyright © 2016 Secar Košice,s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Montáž zabezpečovacej techniky nám umožňuje licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY č. PT 000330.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!