Ako prebieha montáž

Ako prebieha montáž?

montáž

Pri prvom kontakte sa zákazník dozvie základné informácie o vybranom výrobku a orientačné údaje o časovej postupnosti realizácie a cene danej montáže. Pri špecifických požiadavkách sa dohodne obhliadka a následne sa stanoví výška zálohy, poprípade podpíše Zmluva o dielo. Našou snahou je namontovať zabezpečovacie zariadenie alebo iný produkt do auta, alebo nehnuteľnosti za jeden pracovný deň. 

 

So zložením zálohy je potrebné počítať v nasledujúcich prípadoch:

 • montáž mechanického zabezpečenia
 • dodávka a montáž špecifického príslušenstva, ktoré nie je bežné skladom (reproduktory, antiradary, alarmy mimo našu ponuku, telefónne sady, fólie v špeciálnom prevedení...)
 • montáže do budov (realizácia je podmienená aj podpisom Zmluvy o dielo, kde je stanovený spôsob úhrady)
 • pri zákazkách nad 3000,-€ (realizácia je podmienená aj podpisom Zmluvy o dielo, kde je stanovený spôsob úhrady)

Montáž do vozidla

 • montážPristavenie vozidla v dohodnutom termíne.
 • Spresnenie požiadaviek zákazníka a stanovenie predpokladaného času odovzdania vozidla.
 • Prebratie vozidla od zákazníka.
 • Montáž zariadenia do vozidla (pri zistení nezrovnalostí, alebo nových poznatkov v priebehu montáže je daný stav konzultovaný so zákazníkom telefonicky).
 • Informovanie zákazníka o ukončení montáže.
 • Vysvetlenie činnosti daného zariadenia zákazníkovi.
 • Vyplatenie zákazky.
 • Odovzdanie vozidla zákazníkovi.

Montáž elektronického zabezpečenia do budov

 • Podľa požiadaviek zákazníka sa vypracuje predbežná cenová ponuka.
 • Po jej odsúhlasení sa väčšinou dohodne termín obhliadky objektu.
 • Na základe obhliadky sa vypracuje projekt a po konzultácií so zákazníkom Zmluva o dielo, v ktorej sa stanoví cena, spôsob úhrady, termín realizácie a uvedú sa korekcie a výluky voči projektu (riešenie navrhované technikom Secaru Košice s.r.o.).
 • Po podpise zmluvy sa v stanovený termín prevedie montáž.
 • Po ukončení montáže je činnosť a spôsob užívania zariadenia vysvetlená obsluhe.
 • Obsluha potvrdí znalosť užívania zariadenia písomne v Preberacom protokole a prevezme návody na obsluhu a Prevádzkovú knihu.
 • Začína plynúť skúšobná doba prevádzky systému, počas ktorej sa môžu dolaďovať podmienky a nastavenia prvkov systému (napr. zmena času príchodového oneskorenia, citlivosti snímačov,...)
 • Spracuje sa technická dokumentácia (Osvedčenie o montáži s nákresom rozmiestnenia komponentov , Záručný list, Servisná zmluva,...)
 • Po ukončení skúšobnej doby prevádzky je odovzdaná technická dokumentácia.

Doba od prvého kontaktu po začiatok montáže je cca. dva dni. Montáž sa snažíme previesť počas jedného dňa. Doba skúšobnej prevádzky je podľa rozsahu inštalácie 1-7 dní

Doplnkové informácie

Copyright © 2016 Secar Košice,s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Montáž zabezpečovacej techniky nám umožňuje licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY č. PT 000330.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!